Vraag

Wat betekent 'volmacht vestiging zakelijk recht van opstal voor riool', dit was ter overname. Dit kwamen we als melding tegen.

Antwoord

Volgens de wet is het opstalrecht: “Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.” (Burgerlijk Wetboek 5 titel 8 artikel 101). In dit geval kan de opstal betrekking hebben op het recht tot het aanleggen, in eigendom hebben, gebruiken en instandhouden van een riool.

De persoon of organisatie die het riool onderhoudt, hoeft namelijk niet ook zelf eigenaar van het stuk grond te worden, waarop of waarin bewuste opstal (zoals rioolleidingen) ligt, om zo zeggenschap over de opstal te krijgen en te houden. Door een strook grond waarin de leiding ligt intact te laten, ligt de leiding veilig. Zo’n strook grond noemen we een ‘zakelijk rechtstrook’. De breedte van de zakelijke rechtstrook is afhankelijk van de diameter (doorsnee) van de leiding. De grondeigenaar en de onderhoudende partij gaan dan schriftelijk akkoord dat de zakelijk rechtstrook ongeroerd blijft tegen externe invloeden.

Ik kan uit je vraag niet precies de context opmaken van het riool, dus ik begrijp niet goed of je een keuze hebt en zo ja welke consequenties er zijn als je dit recht niet overneemt. Het handigste is om gewoon bij de eigenaar of verkopend makelaar deze vraag neer te leggen.

Datum beantwoord: donderdag 27 augustus 2015