Vraag

Wat is de reden om eerst een voorlopig koopcontract te tekenen met ontbindende voorwaarden? Waarom niet eerst een bouwkundige keuring en dan pas tekenen?

Antwoord

Dit is geheel afhankelijk van hoe de bieding is uitgebracht en met welke ontbindende voorwaarden en wat er verder is afgesproken met de verkopend makelaar. Het is inderdaad soms mogelijk de bouwkundige keuring te doen voor het tekenen, zodat deze niet als voorwaarde in de concept koopakte hoeft te staan.

Datum beantwoord: maandag 23 november 2020