Vraag

Waarom is er geen bouwkundigrapport nodig?

Antwoord

Wanneer er achteraf toch een verborgen gebrek aan het licht komt dan is de verkopende partij hiervoor aansprakelijk. Wanneer je een bouwkundige (specialist) hebt ingeschakeld dan zal de rechter altijd de verkopende partij aansprakelijk stellen, omdat je namelijk een specialist hebt ingeschakeld. Sommige gebreken zijn namelijk ook voor een bouwkundige niet te zien. Om deze reden is het niet nodig om een rapport op te stellen daar dit niet nodig is en alleen maar extra kosten met zich meebrengt, terwijl het rapport geen extra waarde heeft. Je kunt namelijk ten alle tijde aantonen dat je een specialist hebt ingeschakeld en dit is altijd voldoende. Je hebt namelijk aan je onderzoeksplicht voldaan. Voorwaarden zijn dat het gebrek al voor de overdracht bestond en dat het niet zichtbaar was voor jou als koper tijdens de bezichtigingen.

Datum beantwoord: donderdag 27 augustus 2015