Vraag

Als erfscheiding zit er over een lengte van 30 meter asbest golfplaat in de grond (terrein van de buren ligt lager). Vraag: worden de consequenties daarvan ook meegenomen in de aankoopkeuring (bv als er in het ergste geval bodemsanering noodzakelijk is?)

Antwoord

Het is in dit geval verstandig om de bouwkundige hierop te wijzen, deze kan dit meenemen in het onderzoek. Mocht het nodig zijn dan kan de bouwkundige je een aanvullend bodemonderzoek adviseren.

Datum beantwoord: woensdag 23 september 2015