Vraag

Waarom zie ik nu vele woningen in de vraagprijsklasse van 350-500k met een 30-40% lagere WOZ-waarde en niet bijvoorbeeld 10%?

Antwoord

De WOZ-waarde is tegenwoordig verre van nauwkeurig. De WOZ-waarde wordt door een WOZ-taxateur bepaald en deze komt niet eens in de woning zelf en pakt gewoon een willekeurige woning uit een straat. De waarde is daardoor niet heel nauwkeurig en vervolgens wordt jaar in jaar uit de WOZ-waarde op basis van modellen bijgewerkt, waardoor deze waardes heel erg scheef kunnen gaan lopen. Het is dan ook verstandig om niet te veel waarde te hechten aan de WOZ-waarde, daar deze over het algemeen veel lager ligt dan de daadwerkelijke waarde van de woning.

Datum beantwoord: donderdag 27 augustus 2015