Vraag

Kun je nagaan wat de WOZ-waarde van een woning is?

Antwoord

De gemeenten stellen de WOZ-waarde jaarlijks vast. Ze gaan daarbij uit van het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze waarde is een modelmatige schatting van de woningwaarde, in de meeste gevallen is er dus geen taxateur langs de woning gegaan. Omdat de WOZ de hoogte van diverse belastingen bepaalt, is het gunstig voor woningeigenaren als de WOZ-waarde laag is. De WOZ-waarde zegt dus eigenlijk weinig over de werkelijke marktwaarde van een woning.

De gemeente is de enige instantie die een WOZ-taxatierapport aan de eigenaar en belanghebbende van de woning verstrekt. Jij bent als potentiële koper in de ogen van de gemeente geen belanghebbende, maar het kadaster kan uitkomst bieden. Het kadaster beschikt namelijk over de aan- en verkoopprijzen van de meeste woningen en kan dus de prijzen van vergelijkbare woningen opzoeken. Koopsom en WOZ-waarde vraag je eenvoudig op bij kadasterdata. Je krijgt een modelmatige waardering en de laatste transactie (inclusief transactiedatum) van een woning. Zie: http://www.kadasterdata.nl/koopsom-datum-woz

Voor deze producten van het kadaster moet je wel een kleine vergoeding betalen. Houd er ook rekening mee dat in sommige gevallen de koopsominformatie niet beschikbaar is.

Datum beantwoord: donderdag 27 augustus 2015