Vraag

Wat houdt erfpacht in?

Antwoord

Erfpacht houdt in dat de woning die je aankoopt niet op eigen grond staat maar op grond met erfpacht. Vaak is de gemeente eigenaar van de grond. Voor erfpacht betaal je jaarlijks een x bedrag waardoor jij beschikt over de grond. Soms wordt erfpacht ook voor enkele jaren afgekocht. Je mag deze grond als eigen beschouwen. Het valt dus tussen huren en eigen grond in.

Datum beantwoord: vrijdag 15 juli 2016