Vraag

Is het verstandig om serieus te kijken naar een woning waar particuliere erfpacht op zit??

Antwoord

Er zijn inmiddels criteria opgesteld waaraan een particulier erfpachtcontract moet voldoen, wil de bank bereid zijn om de woning te financieren. Deze criteria van erfpachtcontracten van voor 2013 kunnen bij elke notaris worden getoetst. Voor erfpachtcontracten van 2013 tot nu zijn andere criteria opgesteld.

In de praktijk voldoen de meeste woningen op particuliere erfpacht niet aan deze criteria. En bij een negatief oordeel door de notaris zal een hypotheek dus moeilijk zo niet onmogelijk zijn.

Conclusie: alleen het aankoopproces voor een woning met particuliere erfpacht opstarten als je vooraf zeker weet dat deze de notariële toets doorstaat. Is er geen notariële toets geweest, vraag dan of de verkoper bereid is om zijn erfpachtcontract aan deze toets te onderwerpen.

Datum beantwoord: donderdag 27 augustus 2015