Vraag

Is het gunstig om wanneer je tot een overeenkomst komt voor de aankoop van een woning de verkoopmakelaar in te huren voor de verkoop van jouw huidige woning? Of is het gunstiger om een andere verkoopmakelaar in te schakelen wegens belangenverstrengeling? Het lijkt mij namelijk dat een verkoopmakelaar meer gemotiveerd is om ook jouw woning te verkopen, zodat de koop van de andere woning ook door gaat. Of is dit eigenlijk niet zo aan de orde wegens de bankgarantie?

Antwoord

Wanneer je de verkopend makelaar van de woning die je van plan bent aan te kopen ook inschakelt voor de verkoop van je eigen woning, is er in mindere mate sprake van belangenverstrengeling. Dit is zo omdat een verkoopmakelaar er, net als jij, bij gebaat is dat jouw woning voor een zo goed mogelijke prijs wordt verkocht. Dit geldt des te meer als jouw aankoop ook afhankelijk is van de verkoop van je eigen woning (bijvoorbeeld als je dit in de ontbindende voorwaarden hebt opgenomen). Belangenverstrengeling speelt in meerdere mate een rol wanneer het om aankoop en verkoop gaat.

Datum beantwoord: dinsdag 2 april 2019