Vraag

Een vraagje, moet ik een bankgarantie gereed hebben voordat ik een bod doe op een woning? En is dit verplicht?

Antwoord

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan. Voordat je in onderhandeling gaat hoef je dus nog geen bankgarantie te regelen. Dit speelt pas nadat er een prijsakkoord is. Pas bij de aankoop van een woning sluit je een koopovereenkomst. De betaling van de koopsom gebeurt pas bij het ondertekenen van de notariële akte bij de notaris. De verkopende partij verlangt meestal (maar niet altijd) dat de koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Met de bank ga je als koper de overeenkomst aan.

Datum beantwoord: woensdag 24 februari 2016